Welkom bij Let it Be

Let it be begeleidt jongeren en vrouwen die gevolgen ondervinden van trauma’s, of kampen met lichamelijke of psychische kwetsbaarheden. Trauma’s zijn meestal terug te leiden naar seksueel geweld en/of misbruik, fysieke/geestelijke mishandeling en/of affectieve verwaarlozing. Vanuit Let it Be wordt enkel gewerkt met Ervaringsdeskundigen (i.o.).
Wij bieden geen behandeling, alleen begeleiding. Het trauma en alles wat daarin gebeurd is staat centraal, maar nog belangrijker is te kijken ‘hoe ga je er mee om’. We steunen jou om je kwaliteiten te (her)ontdekken en om in je eigen kracht te komen.

Let it Be biedt het volgende

 • Herstelwerkgroepen;
 • Individuele begeleiding;
 • Thema-avonden/-dagen;
 • Gastlessen/voorlichting;
 • Herstelondersteunende trainingen (op aanvraag);
 • Activiteiten voor deelnemers.

Missie Let it Be
Onze missie is om eenieder die gevolgen ondervindt van psychische problemen, trauma en/of ziekte een veilige plek te bieden zonder veroordeling of oordeel, waar gewerkt kan worden aan persoonlijk herstel. Dit wordt gedaan samen met Ervaringsdeskundigen (i.o.) en door deelnemers zelf.

We cannot start over, but we can create a new beginning.

Wat bieden we/waarvoor kun je bij ons terecht?

Herstelwerkgroepen
Bij Let it Be draaien momenteel meerdere herstelwerkgroepen op verschillende dagen/tijden.

Wat is een herstelwerkgroep?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor men actief en op eigen tempo aan het eigen herstel kan werken.

De groep wordt geleid door twee Ervaringsdeskundigen (of i.o.). Zij zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan het woord komt en ieder tijd en ruimte heeft voor wat op dat moment voor haar/hem belangrijk is. Naast de groep hebben de meeste deelnemers individuele gesprekken met een Ervaringsdeskundigen. Daarin worden persoonlijke doelen gesteld en wordt er samen gekeken naar hoe men die doelen kan bereiken.

Waarom een herstelwerkgroep?
In een herstelwerkgroep mag ieder zichzelf zijn. De Ervaringsdeskundigen oordelen en veroordelen niet en waken ervoor dat ook anderen dat niet doen bij elkaar. Iedereen is welkom met haar/zijn eigen verhalen, problematiek en ervaringen.

Doordat iedere deelnemer en ook de begeleiding bepaalde ervaringen heeft, wordt er onderling vaak herkenning gevonden, waardoor een bondgenootschap ontstaat waarbij tevens erkenning kan worden geboden. Door met elkaar te praten over de dingen waar men tegenaan loopt, komen de deelnemers vaak tot de ontdekking dat zij/hij niet de enige is die daarmee te maken heeft. Horen hoe anderen ermee omgaan/omgegaan zijn brengt nieuwe ideeën of men maakt kennis met nieuwe mogelijkheden of inzichten: het inspireert, stimuleert en geeft hoop.

Voor wie is een herstelwerkgroep?
De herstelgroepen die nu draaien zijn voor vrouwen en voor jongeren (vanaf 18 jaar) die steun zoeken in hun herstel, psychische of fysieke kwetsbaarheden ervaren, gevolgen van trauma ondervinden, en die ondersteuning, herkenning en erkenning zoeken. In de toekomst komen er ook gemengde groepen, voor mannen en vrouwen.

De deelnemers aan de groepen hebben bijvoorbeeld te maken (gehad) met:

 • Psychische kwetsbaarheden zoals depressie, borderline;
 • Autisme;
 • Verslaving;
 • Affectieve verwaarlozing;
 • Geestelijke en/of fysieke mishandeling (door bijvoorbeeld ouders of partner);
 • Seksueel geweld/misbruik.
Kenmerken van de groep

 • Begeleiding; geen behandeling;
 • Als aanvulling op eventuele reguliere zorg zoals GGz;
 • Een groep bestaat uit maximaal 8 bondgenoten;
 • Laagdrempelig;
 • Je kunt anoniem of onder een fictieve naam deelnemen indien gewenst;
 • Kosteloos.
Doelen van deelnemers

 • Leren omgaan met psychische kwetsbaarheden en trauma’s in het dagelijkse leven;
 • De regie in eigen handen te leren nemen;
 • In de eigen kracht komen te staan;
 • Minder vaak last hebben van angst/spanningsklachten;
 • Keuzes maken in vriendschappen en relaties;
 • Acceptatie van bepaalde klachten of gebeurtenissen;
 • Contact met omgeving herstellen en/of in stand houden;
 • Minder afhankelijk zijn van hulpverleners;
 • Versteviging van het persoonlijk draagvlak.

Hoe kom je in de groep?
Je kunt je aanmelden voor een groep via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen. N a je aanmelding zal er een afspraak met je worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarbij wordt gekeken naar je hulpvraag en, als je besluit om deel te nemen, in welke groep je het beste past. Hierna zal je direct kunnen starten in de groep. Er is geen verplichting om een minimale of maximale duur deel te nemen.

Individuele begeleiding
Individuele gesprekken kunnen plaatsvinden náást deelname aan een groep, of op zichzelf staand. Soms is deelnemen aan een groep nog te lastig of is de groep simpelweg op een tijdstip dat je niet schikt. Je kunt dan ook bij ons terecht voor individuele begeleiding. In deze gesprekken kunnen doelen worden gesteld waarbij je door ons wordt ondersteund. Samen kijken we naar je mogelijkheden en hoe je deze kunt benutten en inzetten.

Activiteiten
Naast de groepen en individuele begeleiding organiseert Let it Be verschillende activiteiten. Sommige zijn terugkerend, andere zijn eenmalig. Bijvoorbeeld thema-avonden, samen koken, activiteiten met een gezamenlijke maaltijd tijdens feestdagen.

Vrouwenmiddag
Eens in de maand is er een “vrouwenmiddag” voor de vrouwen uit alle groepen. Op deze middag wordt gekletst en gelachen, genoten van lekkere hapjes en drankjes, en wisselend worden bijvoorbeeld make-up, haren en nagels gedaan. Klik hier voor een impessie.

Kerst
In 2016 is er op tweede kerstdag een diner georganiseerd omdat veel deelnemers met de kerst/feestdagen eenzaamheid ervaren. Dit was zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar! Klik hier voor foto’s.

Maatje
Ook kunnen wij mensen met elkaar in contact brengen waardoor een maatjesverband kan o