Wat bieden we

Herstelwerkgroepen
Bij Let it Be draaien momenteel meerdere herstelwerkgroepen op verschillende dagen/tijden.

Wat is een herstelwerkgroep?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld herkenning
vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor men actief en op eigen tempo aan het eigen herstel kan werken.

De groep wordt geleid door twee Ervaringsdeskundige (of i.o.). Zij zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan het woord komt en ieder tijd en ruimte heeft voor wat op dat moment voor haar/hem belangrijk is.
Naast de groep hebben de meeste deelnemers individuele gesprekken met een Ervaringsdeskundigen. Daarin worden persoonlijke doelen gesteld en wordt er samen gekeken naar hoe men die doelen kan bereiken.

Waarom een herstelwerkgroep?
In een herstelwerkgroep mag ieder zichzelf zijn. De Ervaringsdeskundigen oordelen en veroordelen niet en waken ervoor dat ook anderen dat niet doen bij elkaar. Iedereen is welkom met haar/zijn eigen verhalen, problematiek
en ervaringen.

Doordat iedere deelnemer en ook de begeleiding bepaalde ervaringen heeft, wordt er onderling vaak herkenning gevonden, waardoor een bondgenootschap ontstaat waarbij tevens erkenning kan worden geboden.
Door met elkaar te praten over de dingen waar men tegenaan loopt, komen de deelnemers vaak tot de ontdekking dat zij/hij
niet de enige is die daarmee te maken heeft. Horen hoe anderen ermee omgaan/omgegaan zijn brengt nieuwe ideeën of men maakt kennis met nieuwe mogelijkheden of inzichten: het inspireert, stimuleert en geeft hoop.

Voor wie is een herstelwerkgroep?
De herstelgroepen die nu draaien zijn voor vrouwen, mannen en voor jongeren (vanaf 18 jaar) die steun zoeken in hun herstel, psychische of fysieke kwetsbaarheden ervaren, gevolgen van trauma ondervinden, en die ondersteuning,
herkenning en erkenning zoeken.

De deelnemers aan de groepen hebben bijvoorbeeld te maken (gehad) met:

 • Psychische kwetsbaarheden zoals depressie, borderline;
 • Autisme;
 • Verslaving;
 • Affectieve verwaarlozing;
 • Geestelijke en/of fysieke mishandeling (door bijvoorbeeld ouders of partner);
 • Seksueel geweld/misbruik.

Kenmerken van de groep

 • Begeleiding; geen behandeling;
 • Als aanvulling op eventuele reguliere zorg zoals GGz;
 • Een groep bestaat uit maximaal 8 bondgenoten;
 • Laagdrempelig;
 • Je kunt anoniem of onder een fictieve naam deelnemen indien gewenst;
 • Kosteloos.

Doelen van deelnemers

 • Leren omgaan met psychische kwetsbaarheden en trauma’s in het dagelijkse leven;
 • De regie in eigen handen te leren nemen;
 • In de eigen kracht komen te staan;
 • Minder vaak last hebben van angst-/spanningsklachten;
 • Keuzes maken in vriendschappen en relaties;
 • Acceptatie van bepaalde klachten of gebeurtenissen;
 • Contact met omgeving herstellen en/of in stand houden;
 • Minder afhankelijk zijn van hulpverleners;
 • Versteviging van het persoonlijk draagvlak.

Hoe kom je in de groep?
Je kunt je aanmelden voor een groep via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen. Na je aanmelding zal er een afspraak met je worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarbij wordt gekeken naar je hulpvraag en, als
je besluit om deel te nemen, in welke groep je het beste past. Hierna zal je direct kunnen starten in de groep. Er is geen verplichting om een minimale of maximale duur deel te nemen.

Individuele begeleiding
Individuele gesprekken kunnen plaatsvinden náást deelname aan een groep, of op zichzelf staand.
Soms is deelnemen aan een groep nog te lastig of is de groep simpelweg op een tijdstip dat je niet schikt.
Je kunt dan ook bij ons terecht voor individuele begeleiding. In deze gesprekken kunnen doelen worden gesteld
waarbij je door ons wordt ondersteund. Samen kijken we naar je mogelijkheden en hoe je deze kunt benutten en inzetten.

Vragen of hulp nodig bij je financiën?
Mijn naam is Anne, ik ben 25 jaar en woon in Eindhoven.
Op het moment studeer ik Sociaal Juridische Dienstverlening in Utrecht.
Voor deze opleiding wil ik graag vrijwilligerswerk doen bij Let it Be.

Ik vind het erg leuk om mensen te helpen met vragen over geld en financiën en dit wil ik graag voor jullie doen! Heb je vragen over geld? Wil je een begroting of budgetplan maken? Wil je sparen, maar weet je niet goed hoe? Of heb je misschien schulden, en weet je niet wat je hieraan kunt doen? Voor al deze vragen kun je een afspraak met mij maken!

Ik ben op maandagen tussen 09.00 en 14.00, en op dinsdagen tussen 15.00 en 17.00 beschikbaar. Alles wat je aan mij vertelt blijft natuurlijk tussen ons, dus weet niet bang en maak een afspraak!

Je kunt een afspraak maken via Samirah:
06-85585496

Activiteiten
Naast de groepen en individuele begeleiding organiseert Let it Be verschillende activiteiten. Sommige zijn terugkerend,
andere zijn eenmalig. Bijvoorbeeld thema-avonden, samen koken, activiteiten met een gezamenlijke maaltijd tijdens feestdagen.

Vrouwenmiddag
Eens in de maand is er een “vrouwenmiddag” voor de vrouwen uit alle groepen. Op deze middag wordt gekletst en gelachen, genoten van
lekkere hapjes en drankjes, en wisselend worden bijvoorbeeld make-up, haren en nagels gedaan. Klik hier voor een impessie.

Kerst
Tijdens de kerst wordt er een diner georganiseerd omdat veel deelnemers met de kerst/feestdagen eenzaamheid ervaren.

Maatjescontact
Ook kunnen wij mensen met elkaar in contact brengen waardoor een maatjesverband kan ontstaan. Sommige mensen hebben een beperkt sociaal vangnet/netwerk terwijl er wel behoefte bestaat om bijvoorbeeld iets te ondernemen. Door twee mensen aan elkaar te koppelen kan in deze behoefte (deels) worden voorzien en/of er een begin worden gemaakt naar een breder sociaal leven. Zo zorgen we voor elkaar.

Lees hier over de ervaring van een van onze matches.

Themadagen en voorlichtingen
Let it Be kan verschillende thema(mid)dagen en voorlichtingen/gastlessen organiseren.
De onderwerpen zijn divers en vaak afhankelijk van de vraag van deelnemers of aanvragers.

Zo geven wij gastlessen op scholen over verslaving, pesten, trauma, psychische kwetsbaarheid en vele andere thema’s. Zowel bij een themadag
als een voorlichting/gastles komen altijd ervaringsverhalen aan bod.

Thema-avond
Wij organiseren iedere maand een thema-avond met iedere keer een ander thema of andere gastspreker. Hieraan kunnen niet alleen de mensen van de groep deelnemen, maar ook mensen van daarbuiten.
Je bent welkom!